Norra och Södra Vedbo härads Fögderi

Population:  36,000

Capital:  none

Largest municipalities:  Eksjö Stad (3,800), N. Solberga (2,500)

Wiki:  http://sv.wikipedia.org/wiki/Norra_och_Södra_Vedbo_

 

 

Municipalities:
Adelöf
Askeryd
Bälaryd
Bellö
Bredestad
Edshult
Eksjö Landsförsamling
Eksjö Stad
Flisby
Frinnaryd
Hagrida
Häsleby
Höreda
Hult
Ingatorp
Linderås
Lommaryd
Marbäck
Mellby
Norra Solberga
Säby
Vireda