Hammarkinds och Skärkinds härads Fögderi

Population:  24,000

Capital:  none

Largest municipalities:  Ringarum (5,200), Gryt (2,500)

Wikipedia:  http://sv.wikipedia.org/wiki/Norrköpings_fögderi

 


Municipalities:
Börrum
Drothem
Gårdeby
Gistad
Gryt
Mogata
Östra Ryd
Ringarum
Sankt Anna
Skällvik
Skärkind
Skinberga
Söderköping Stad
Västra Husby
Yxnerum