Vifolka, Valkebo och Gullbergs härads Fögderi

Population:  25,000

Capital:  none

Largest municipalities:  Mjölby (3,600), Vreta Kl. (2,100)

Wikipedia:  http://sv.wikipedia.org/wiki/Mjölby_fögderi


 

Municipalities:
Björkeberg
Flistad
Gammalkil
Härberga
Ledeberg
Ljung
Mjölby
Normlösa
Nykil
Östra Tollstad
Rappestad
Sjögestad
Stjärnorp
Sya
Ulrika
Västerlösa
Västra Harg
Veta
Viby
Vikingstad
Vreta Kloster